คุณสมบัติน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่น TEGO51

น้ำยาฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นเหม็น AMPHOLYT 51    (TEGO51)   
เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค (Disinfectant) ได้ทั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค ก่อให้เกิดการเน่าเสียของอาหาร เครื่องสำอาง ใช้ในฟาร์ม งานปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องผ่านขบวนการผลิต และอาจนำมารติดเชื้อมาสู่มนุษย์ จ้ดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูง เหมาะกับอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการทำ Sanitization มีคุณสมบัติ ช่วยฆ่าเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน (Non Corrosive) พื้นผิว เพราะค่า pH ใกล้เคียงกับน้ำ (pH 7.3-8.2) ไม่มีกลิ่น แต่ช่วยกำจัดกลิ่น (Deodorant) และมีค่าความปลอดภัยสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดอื่น ๆ (ยกเว้น เอธิลแอลกอฮอล์)                      

เพื่ออนามัยในงานอุตสาหกรรมการผลิต

 1. อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
 2. อุตสาหกรรมขนส่ง ห้องเย็น และแช่แข็ง
 3. อุตสาหกรรมผลิตยา และเครื่องสำอาง
 4. อุตสาหกรรมการผลิตนม ขนม และเบเกอรี่
 5. โรงครัว โรงแรม ภัตตาคาร ห้องอาหาร และห้างสรรพสินค้า
 6. โรงเชือดสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ (ไก่,เป็ด,วัว,หมู,ปลา,กุ้ง เป็ฯต้น)
 7. ฯลฯ

คุณสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ Ampholyp 51  (TEGO51) 

 1. ประสิทธิภาพการใช้งาน ดี
 2. ความเป็นพิษ ไม่เป็นพิษ ในสภาพการใช้งานแบบเจือจาง  ดีมาก   ( LD50 = 4,400 mg / kg) (rat)
 3. ไม่กัดกร่อน เช่นเดียวกับน้ำธรรมดาทั่วไป
 4. ความเป็นกรด-ด่าง pH 8.15 หรือน้อยกว่า จัดว่าค่อนข้างเป็นกลาง
 5. ชะล้างออกง่าย ดี
 6. ไม่เป็นฟอง เป็นฟองเล็กน้อยในระดับที่ ยอมรับได้
 7. ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ กับผิวหนังเมื่อสัมผัส
 8. ช่วยทำความสะอาด ดี สำหรับคราบสกปรกที่รุนแรงหรือคราบโปรตีนที่ตกค้างอยู่
 9. การคงสภาพเดิม ดีมาก
 10. สามารถเก็บได้นานกว่า 5 ปี โดยคงคุณสมบัติเดิมแม้อยู่ภายใต้อุณหภูมิสูง
 11. ไม่มีกลิ่น ช่วยลดและกำจัดกลิ่นที่เกิดจากอินทรีย์สารได้ ดีมาก
 12. ผลต่อรสชาด ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรสชาดของผลิตภัณฑ์ ดีมาก
 13. การย่อยสลายแบบชีวภาพ ถูกย่อยสลายทางชีวภาพได้ถึง 98 % , ภายใน 30 วัน ( ผ่านการทดสอบแล้ว )
 14. ค่าแรงตึงผิวต่ำ ดีมาก (28 mN / m)
 15. ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติและ ไม่แพง  
 16. ข้อได้เปรียบในการใช้ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ