น้ำยาฆ่าเชื้อโรค Ampholyt 51 เพื่อการฆ่าเชื้อไข้หวัดนก

หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้ทดสอบความไวในการทำลายเชื้อหวัดนกชนิด H5N1 โดยใช้ Ampholyt 51เพียง 0.5 % ก็สามารถทำลายเชื้อหวัดนกในอุจจาระของไก่ได้ภายใน 5 นาที