หัวเชื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่น ขนาด 25 ลิตร

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_FullDetail


หัวเชื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่น สูตรเข้มข้น 100 เท่า 
“เนเชอรัลส พลัส TEGO 51
” 

นวัตกรรมใหม่ในการฆ่าเชื้อโรคจากประเทศเยอรมัน Germany ผลิตมาจากสารสกัดโปรตีนโมเลกุลขนาดเล็ก และสามารถแตกตัวออกเป็นอิออนประจุบวก (+) และอิออนประจุลบ (-) อยู่ในโมเลกุลเดียวกัน จึงสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งเชื้อโรคที่เป็นบวก และเชื้อโรคที่เป็นลบ และมีรายงานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าสามารถกำจัดหรือฆ่าเชื้อโรคได้ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ เชื้อรา เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งในชั้นบรรยากาศและบนพื้นผิวช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ 

วิธีการฉีดพ่นรถขนขยะ กำจัดกลิ่นเหม็นได้ภายใน 5 นาที
         ใช้เครื่องฉีดพ่นแรงดันสูง ฉีดพ่นน้ำยาให้ทั่วบริเวณรถบรรทุกขยะ ตามซอกต่าง ๆ สามารถกำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ และกลิ่นเหม็นที่น่ารังเกียจจากขยะต่าง ๆ ได้ภายใน 5 นาที น้ำยาฆ่าเชื้อโรคไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่กัดกร่อนตัวรถหรืออุปกรณ์ตาง ๆ ของรถ มีค่าเป็นกลาง สามารถบำบัดน้ำเน่าเหม็นให้มีคุณภาพที่ดี ไม่ทำลายมลภาวะและสิ่งแวดล้อม
 
วิธีการฉีดพ่นกองขยะ กำจัดกลิ่นเหม็นได้ภายใน 5 นาที
         ใช้เครื่องฉีดพ่นแรงดันสูง ฉีดพ่นน้ำยาให้ทั่วบริเวณกองขยะ โดยเฉพาะบริเวณที่มีกลิ่นเหม็นมาก ๆ บริเวณที่แมลงวันและมีน้ำขยะนองที่พื้น หรือบริเวณที่มีน้ำขยะที่ขังเป็นแอ่ง ซึ่งเป็นจุดที่มีการแพร่กระจายของเชื้อโรค เพื่อประสิทธิภาพควรมีการกลับขยะจากด้านล่างขึ้นด้านบน เพื่อให้น้ำยาสามารถเข้าไปกำจัดเชื้อโรคที่อยู่ด้านล่างได้

วิธีการฉีดพ่นหลุมขยะ กำจัดกลิ่นเหม็นได้ภายใน 5 นาที
         ใช้เครื่องฉีดพ่นแรงดันสูง ฉีดพ่นน้ำยาให้ทั่วบริเวณหลุมขยะ โดยเฉพาะบริเวณที่มีกลิ่นเหม็นมาก ๆ บริเวณที่แมลงวันและมีน้ำเน่าจากขยะขังเป็นแอ่ง เพื่อประสิทธิภาพควรมีการกลับขยะจากด้านล่างขึ้นด้านบน  เพื่อให้น้ำยาสามารถเข้าไปกำจัดเชื้อโรคที่อยู่ด้านล่างได้ทั่วถึง สัปดาห์แรกควรฉีดทุกวัน สัปดาห์ที่สอง ฉีดวันเว้นวันหรือลดลงขึ้นอยู่กับการสะสมตัวของขยะ
สามารถนำไปใช้ได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น
 1. อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์
 2. อุตสาหกรรมผลิตอาหาร/นม/น้ำ
 3. อุตสาหกรรมปศุสัตว์/ประมง
 4. ใช้ในโรงพยาบาล/คลินิค/สถาบันพยาบาล
 5. ใช้ในโรงพยาบาล/คลินิครักษาสัตว์
 6. ใช้ในโรงแรม/รีสอร์ท/สปา
 7. ใช้ในการกำจัดเชื้อโรคและกลิ่นเหม็นในรถขยะ กองขยะ หลุมขยะ ถังขยะ
 8. ใช้ในการกำจัดเชื้อโรคและกำจัดกกลิ่นเหม็นตามท่อน้ำทิ้งต่างๆ
 9. ใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นเหม็นในรถปรับอากาศ รถแท็กซี่ เครื่องบิน เรือโดยสาร
10.ใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นเหม็นในห้องพัก บ้านอยู่อาศัย สำนักงาน
11.ใช้ในตลาดสดฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นเหม็นและแมลงที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆ

ผลวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศยืนยันว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้มากกว่า 20 ชนิด อาทิ ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ 2009 ไข้หวัดนก H5N1 วัณโรค โรคมือ-เท้า-ปากเปื่อยและอื่นๆ ผลิตภัณฑ์กลิ่นไม่เหม็นฉุน ไม่ทำให้แสบตา-จมูก ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนต่อสุขภัณฑ์หรือพื้นผิว ปราศจากสารเคมี ไม่เป็นอันตรายหรือมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพคนหรือสัตว์เลี้ยงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

          ขยะมูลฝอยนับวันจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ตามจำนวนประชากร ขยะมูลฝอย ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น น่ารังเกียจ เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคและแมลงพาหะต่างๆ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการปนเปื้อนของพื้นดิน แหล่งน้ำและอากาศ เป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำเกิดการเน่าเสียพบเชื้อโรคและสารพิษต่าง ๆ เจือปนอยู่หลายชนิด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย อาจทำให้เกิดโรคระบาด ทำให้เกิดการติดเชื้อหรือเจ็บป่วยของประชาชน
คุณสมบัติน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นเหม็นในขยะ 
1.ฆ่าเชื้อโรคในขยะได้ทั้ง 3 กลุ่ม (เชื้อแบคทีเรีย,เชื้อไวรัส,เชื้อรา) 
2.กำจัดกลิ่นเหม็นภายใน 2-5 นาที (ขึ้นอยู่กับขยะ) 
3.กำจัดคราบไขมัน สิ่งสกปรก
วิธีใช้ผสมหัวเชื้อน้ำยา “เนเชอรัลส พลัส TEGO 51” 
-น้ำยาTEGO51 1 ส่วน ต่อน้ำ 50ส่วน สำหรับฆ่าเชื้อโรคกำจัดกลิ่นห้องน้ำ ท่อน้ำทิ้ง
-น้ำยาTEGO51 1 ส่วน ต่อน้ำ 100ส่วน ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคกำจัดกลิ่นเหม็นกองขยะ รถขนขยะ
-น้ำยาTEGO51 1 ส่วน ต่อน้ำ 200ส่วน สำหรับล้างตลาดสด โรงงาน ตู้คอนเทนเนอร์
(ถ้าน้ำไม่สะอาดจะทำให้น้ำยาตกตะกอน) ผสมให้เข้ากัน แล้วฉีดพ่นหรือราดพื้นบริเวณ 
ที่ ต้องการ โดยเฉพาะบริเวณที่เปียกหรือแฉะ น้ำยาจะทำหน้าที่แตกตัวไปจับกับตัวเชื้อโรคต่างๆ ที่สะสมอยู่ในขยะ โดยมีน้ำหรือความชื้นเป็นตัวกลาง 
ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย) กระทรวงสาธารณสุข (FDA) อย.วอส.386/2544

17,200.00  บาท


 ความคิดเห็น