รายการสินค้าที่ส่งแล้ว

วันที่ส่งสินค้า เลขที่สั่งซื้อ รหัสส่งสินค้า(EMS or Kerry)
03/14/2019 1886574 3211903017393